+372 447 3888

sale@ammende.ee

Restoran

Hotell

Ostukorv on tühi.

Keskkonnapoliitika

Me kõik  vastutame elu jätkusuutlikkuse eest Maal. Looduskeskkond, kus elame on meie ühine vara, mida on võimalik säästa ja väärtustada vaid siis, kui tegutseme kõik koos.

Villa Ammende Restoran & Hotell väärtustab puhast loodust ja säästlikku eluviisi. Me osaleme Green Key programmis ja  oma igapäevastes tegevustes, pakutavates toodetes ja teenustes lähtume keskkonnasõbralikkusest:

 • Kasutame otstarbekalt vett, soojus- ja elektrienergiat;
 • väldime keskkonnale kahjulike või ohtlike kemikaalide kasutust;
 • sorteerime jäätmeid ja püüame vähendada nende teket;
 • kasutame loodussõbralikke materjale ja tooteid;
 • restoranis ja kohvikus eelistame kohalikku värsket toorainet;
 • kasutame võimalikult ökonoomset ja keskkonnasõbralikult toodetud tehnikat.

Oleme tänulikud, kui ka Teie aitate kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele:

 • kasutades vett ökonoomselt;
 • kustutades toast lahkudes tuled ja seeläbi hoides kokku elektrinergiat;
 • kasutades võimaluse korral sama käterätikut ka järgmisel päeval, vähendades sellega vee ja pesuvahendite kulu;
 • asetades oma hotellitoas olmeprügi prügikasti, pakendid prügikasti kõrvale ning paberi ja papi lauale;
 • andes kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtu töötaja kätte.

Täname, et aitate meil säästa loodust!