+372 447 3888

sale@ammende.ee

Restoran

Hotell

Turvakaamerad

Kasutame Ammende Hotell OÜ-s turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks ja tööprotsesside juhtimiseks.

Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad sissepääsud, koridorid, üldkasutatavad alad ja parkla. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.

Järgnevalt kirjeldame videokaamerate kasutamise põhitingimusi:

Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi.

Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – digitaalne ilma helisalvestamise võimeta.

Kellele salvestis võidakse edastada – PPA-le, AKI-le ja teistele seadusest tulenevatele asutustele ja isikutele.

Juurdepääs jälgimissüsteemile on administraatoritel ja köögipersonalil, juurdepääs salvestistele on ettevõtte tegevjuhil.

Kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 2 nädalat, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.

Jälgimise aeg – ööpäevaringselt.

Jälgimise liik – reaalajas ja salvestamise ja järele vaatamisega.

Mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad virtuaalserveris, kuhu on juurepääs vaid ettevõtte tegevjuhil personaalsete kasutajatunnuste ja paroolidega.

Kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada taotluse ettevõtte tegevjuhile kirjalikult. Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 2 nädalat, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt. Kahe nädala reegel ei kehti päringu alusandemetele.