Alljärgnevate reeglid ja tingimused kehtivad eraisikute poolt tehtud hotellibronee-ringutele, kui nendega ei ole solmitud erikokkuleppeid. Eraldi reeglid kehtivad grupibroneeringute alates 10 inimesest ja reisibüroodele. Hotell jätab endale õiguse kohaldada eritingimusi, mis erinevad kaesolevatest riigipühade, eriürituste, hooajalisuse või muudel pohjustel.

1. Reserveerimine ja kinnitamine

Reserveerimisel palume teatada kulalise nimi, aadress, saabumis- ja lahkumisaeg ning makseviis..
Ruumi reserveerimine on Teile siduv, kui see on kinnitatud suuliselt või kirjalikult ja olete saanud broneeringu kinnituse numbri. Hotellis on õigus kehtestada broneerimistasu või nouda krediitkaarditagatist, et tagada Teie broneering.

2. Saabumine ja lahkumine

Hotellituba on teie käsutuses alates 14:00 saabumise paeval. Lahkumispaeval palume tuba vabastada kella 12:00. Hotellis on õigus kehtestasda erandeid eespool nimetatud check-in ja check-out aegadest.
Turvalisuse tagamiseks lubatakse hotellitubades viibida ainult sisseregistreeritud kulalistel ja antud toa tuubis ettenahtud inimeste arvu raames.

Broneeritud tuba on reserveeritud teile saabumispaeal kuni 18:00, kui broneeringu tegemisel ei ole kokku lepitud teisiti. Kui te soovite saabuda peale 18:00, saate oma broneeringut hoida, kui see on tagatud krediitkaardiga voi muudel meetoditel. Garantii puudumisel ja kui ei ole kokku lepitud teisit, on hotellil oigus anda reserveeritud tuba muuki peale 18:00.
Kui teie saabumisel hotelli enne 18:00 voi kokkulepitud ajal ei ole teie boneeritud tuba vaba, on hotell kohustatud leidma teile majutusoimaluse voimalikult samal tasemel samas voi naaberhotellis ilma lisatasuta.

3. Broneeringu tagamine

Hotell aktsepteerib leinumaid rahvusvahelisi krediitkaarte broneeringu tagamiseks. Krediitkaardiga tagatud tuba hoitakse ka peale 18:00, ilma sellest eraldi teatamata.
Broneeringu tagamiseks vajab hotell järgmisi andmeid: teie nimi, krediitkaardi number, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
Hotell võib votta kontakt-andmeid vastu suuliselt või kirjalikult.

4. Tuhistamine ja mittesaabumine

Kui ei ole teisiti kokku lepitud broneeringu tegemisel, on teil voimalik tuhistada oma broneering saabumispaeval kuni kella 16:00 ilma tuhistamistasuta.
Kui te ei ole saabunud hotelli ega ole tuhistanud saabumispaeval kuni kella 16:00-nioma broneeringut, on hotellil õigus kasseeridateie krediitkaardilt esimese öö maksumus koos maksudega ning võimalikud lisateenused toa kohta.

5. Varasem lahkumine

Kui olete broneerinud toa rohkem kui uheks ooks, siis lahkumisel ennebroneeringu loppemist palume teavitada hotelli hiljemalt 16:00 eelneval päeval.
Kui broneering on mitmepaevane, siis on hotellil oigus kasseerida teilt raha kogu broneeritud aja eest. Varasem lahkumine enne kokkulepitud päeva võib põhjustada ka muutusi teile kinnitatud toa hinnas.

6. Tasumine

Meie hotellis aktsepteeritakse koiki levinumaid rahvusvahelisi krediit- ja deebetkaarte ja eurot. Hotell ei ole kohustatud votma vastu välisvaluutat, maksedokumente, tšekke või vahemlevinud krediit / deebet kaarte.
Kui Te ei ole tasunud juba broneerimisel, tuleb seda teha saabumisel hotelli sularahas või krediitkaardiga.
Broneerimistasu võib votta krediitkaardilt ettemaksuna, mis võetakse maha lõpparvest. Kui hotell ei ole noudnud broneerimisel ettemaksu krediitkaardiga, on hotelli õigus nõuda tagatisraha lisateenuste eest nagu minibaar, toateenused jne. Tagatisraha suurusvoib varieeruda 50-150 €

7. Head kombed ja tavad

Me järgime häid kombeid ja tavaparaseid hotellireegleid. Reeglite rikkumisel võidakse teil paluda lahkuda ruumidest. Sellisel juhul olete ikkagi kohustatud maksma broneeritud majutuse ja tellitud lisateenuste eest.
Teie turvalisuse huvides on hotellitoas lubatud viibida ainult sinna sisseregistreeritud kulalistel. Sama pohjusel ei majutata tubadesse enam kui selle toatuubi ja konkreetse toa puhul on ette nahtud maksimaalselt.

8. Teie varade sailimine

Te saate hoiustada oma hinnalised dokumendid ja vaartesemedhotellitoas asuvas seifis või soovi korral hotelli vastuvotus asuvas seifis lisatasu eest.
Kui esemed, mida soovite hoiustada. on erakordselt väärtuslikud, peate viivitamatult hotelli sellest teavitama. Hotell võib keelduda votmast hoiule selliseid vaartusi. Samuti ei vota hotell hoiule relvi ega illegaalseid esemeid, keelatud aineid,toiduaineid jne.
Hotellis ei vastuta väärisesemete eest, mis on hoiustatud kliendi toas asuvas seifis.
Hotell ei ole vastutav väärisesemetele tekkinud kahju või kadumine eest autost, mis on pargitud hotelli territooriumile voi valjaspoole.

9. Kulalise vastutus kahju tekitamisel

Meie kulalisena olete vastutav meelega voi kogemata tekitatud kahju eest, mida teie või teie külaline voib olla tekitanud hotellitoas või hotelli uldruumides. See kehtib ka hotelli mööbli ja muu varustuse, teiste hotellikülalistevõi nende varale tekitatud kahju osas.
Tekitatud kahju kasitlemisel rakendatakse uldiselt kehtivaid pohimotteid.

10. Hotellitubade broneerimine alaealistele

Hotellituba on lubatud broneerida taisealisel, üle 18 aasta vanusel isikul. Kui toa broneeringu teeballa 18-aastase isiku eest taiskasvanu, on ta taielikult vastutav alaealise eest soltumata sellest kas ta majutub koos alaealisega voi mitte.
Uksinda reisiv alaealine isik, peab esitama vastava kirjaliku allkirjastatud nousoleku eestkostjalt. Garantiikiri peab sisaldama alaealise nime, sünniaega ,saabumis- ja lahkumisaega. Kiri peab olema varustatud eestkostja nime ja kontaktandmetega.

11. Lemmikloomad

Meil on kahju, kuid lemmikloomad ei ole lubatud meie hotelli ruumides.