Me kõik  vastutame elu jätkusuutlikkuse eest Maal. Looduskeskkond, kus elame on meie ühine vara, mida on võimalik säästa ja väärtustada vaid siis, kui tegutseme kõik koos.

Ammende Villa Hotell & Restoran väärtustab puhast loodust ja säästlikku eluviisi. Oma igapäevastes tegevustes, pakutavates toodetes ja teenustes lähtume keskkonnasõbralikkusest:

 • Kasutame otstarbekalt vett, soojus- ja elektrienergiat
 • väldime keskkonnale kahjulike või ohtlike kemikaalide kasutust
 • sorteerime jäätmeid ja püüame vähendada nende teket
 • kasutame loodussõbralikke materjale ja tooteid
 • restoranis ja kohvikus eelistame kohalikku värsket toorainet
 • kasutame võimalikult ökonoomset ja keskkonnasõbralikult toodetud tehnikat.

Oleme tänulikud, kui ka Teie aitate kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele:

 • kasutades vett ökonoomselt
 • kustutades toast lahkudes tuled ja seeläbi hoides kokku elektrinergiat
 • kasutades võimaluse korral sama käterätikut ka järgmisel päeval, vähendades sellega vee ja pesuvahendite kulu
 • asetades oma hotellitoas olmeprügi prügikasti, pakendid prügikasti kõrvale ning paberi ja papi lauale
 • andes kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtu töötaja kätte.

Täname, et aitate meil säästa loodust!